Vägområdet

Vägområdet

Storhogna Vägförening omfattar ca 27 km vägar.

Storhognavägen sträcker sig från Lv315 upp till Storhogna Fjällcamping. Fjällbjörksvägen, Utsiktsbacken, Solvägen, Uppfartsvägen och Kull-Johannes vägen är större anslutningsvägar.

Därutöver så finns ett 85-tal mindre stugvägar.

Storhognavägen, Uppfartsvägen, Stugvägen, Kull Johannes vägen och Fjällbjörksvägen har oljegrus som ytskikt.

Övriga vägar är grusvägar

Här nedan finns klickbara vägkartor för området. Vägkartorna uppdateras 1 gång per år så det kan ha hunnit tillkomma både vägar och fastigheter innan kartan uppdateras. Om du har några frågor gällande kartorna så kontakta vägföreningens administrationsgrupp.