Vägområdet

Vägområdet

Storhogna Vägförening omfattar drygt 100 vägar med en total längd om ca 31 km.


Storhognavägen sträcker sig från Lv315 upp till Storhogna Fjällcamping. Fjällbjörksvägen, Utsiktsbacken, Solvägen, Uppfartsvägen och Kull-Johannes vägen är större anslutningsvägar.

Därutöver så finns ett 100-tal mindre stugvägar.


Storhognavägen, Uppfartsvägen, Stugvägen, Kull Johannes vägen och Fjällbjörksvägen har oljegrus som ytskikt. Övriga vägar är grusvägar


Här nedan finns klickbara vägkartor för området. Vägkartorna uppdateras 1 gång per år så det kan ha hunnit tillkomma både vägar och fastigheter innan kartan uppdateras. Om du har några frågor gällande kartorna så kontakta vägföreningens ordförande.