Vägområdet

Vägområdet

Storhogna Vägförening omfattar ca 27 km vägar.

  • Storhognavägen sträcker sig från Lv315 upp till Storhogna Fjällcamping. Fjällbjörksvägen, Utsiktsbacken, Solvägen, Uppfartsvägen och Kull-Johannes vägen är större anslutningsvägar.
  • Därutöver så finns ett 85-tal mindre stugvägar.
  • Storhognavägen, Uppfartsvägen, Stugvägen, Kull Johannes vägen och Fjällbjörksvägen har oljegrus som ytskikt.
  • Övriga vägar är grusvägar

Här nedan finns klickbara vägkartor för området. Vägkartorna uppdateras 1 gång per år så det kan ha hunnit tillkomma både vägar och fastigheter innan kartan uppdateras. Om du har några frågor gällande kartorna så kontakta vägföreningens administrationsgrupp.

Storhogna Vägförening

C/O Vemservice AB

Östgärdegatan 18b

840 92 Vemdalen

Postgiro  818098-6

Org nr 893201-7042


E-post: Webbadminstratör