Väjningsplikt

Väjningsregler inom området

Väjningsplikt

De flesta tillfartsvägar mot Storhognavägen har väjningsplikt för trafik på Storhognavägen. Detta är skyltat med väjningspliktsskyltar. 

Stopplikt

I korsningen Storhognavägen – Lv315 så har trafik på Storhognavägen stopplikt.

I korsningen Solvägen/Storhognavägen så har trafik från campingen och Solsidevägen stopplikt.

I korsningen Utsiktsbacken/Storhognavägen så har trafik från Utsikten och M-huset stopplikt.

Trafik som kommer från sommarparkeringen nere vid liftens dalstation mot Klövsjö har stopplikt vid Storhognavägen.

Högerregeln

Fordon som svänger in på Storhognavägen måste lämna företräde till trafik från Sångbäcken då det är högerregeln som gäller i korsningen vid bussfickan. Samma sak gäller för första tillfartsvägen från höger nedifrån sett – Linns stig.

Inne i området så gäller högerregeln överallt där inte det finns skyltar för väjningsplikt eller stopplikt.

Vägföreningen har för avsikt att se över de trafikföreskrifter som styr väjningsplikt och högerregel för att få en likvärdig standard i hela vägområdet. Vägföreningen uppmanar alla trafikanter att anpassa hastigheten så att olyckor kan undvikas särskilt vintertid då vägarna kan vara hala och snön kan skymma sikten.