Parkering

Parkering inom området

Hela Storhogna vägområde är klassat som parkeringsförbudsområde. Det innebär att all parkering ska ske på egen fastighet eller på skyltade parkeringar vid anläggningar samt hos näringsidkare. Det är förbjudet att parkera längs vägarna samt på vändplaner.

Att parkera längs vägar/vändplaner kan medföra att räddningstjänsten inte kommer fram samt att väghållaren inte kan utföra sitt uppdrag.  Vägföreningen uppmanar därför alla att hålla sig till reglerna.

Parkeringar finns på följande platser:

  • Stora parkeringen vid Storhogna Högfjällshotell (för skidåkare, vandrare & hotellets gäster)
  • Hotellparkeringen vid Storhogna Högfjällshotell (endast för hotellets gäster)
  • Bredvid Storhogna Fjällcamping (för längskidåkare)
  • Vid M-huset (för M-husets gäster)
  • Ovanför M-huset, infart från Utsiktsbacken (för skidåkare och skoteråkare)

Vägföreningen håller på att se över möjligheten att utfärda straffavgifter för de fordon som bryter mot parkeringsreglerna i området.