Gång- & cykelväg

Gång- & cykelvägen

En 3 kilometer lång gång- & cykelväg (GC-väg) har byggts från Lv315 upp till hotellet. Syftet med GC-vägen är att öka säkerheten och tryggheten för de som vill cykla och promenera genom området.

Sträckan från M-huset till Rönnvägen saknar GC-väg eftersom de befintliga skidtunnlarna är för smala för att kunna bygga GC-väg på denna sträcka. Vägföreningen för en dialog med Skistar, näringsidkare och Trafikverket om att ersätta skidtunnlarna med en ny bro som möjliggör GC-väg. I väntan på en sådan bro uppmanar vi alla trafikanter att idka särskild aktsamhet på denna sträcka.

GC-vägen kommer under 2019 att färdigställas och skyltas med blå GC-vägsskyltar. Detta innebär att ingen fordonstrafik är tillåten på GC-vägen. Endast gående och cyklister får använda GC-vägen. Skotertrafik på vintern är förbjudet både på grund av säkerhetsskäl och av snöröjningsskäl. Överträdelser kommer att beivras.