Trafikregler

Trafikregler

Ett område med enskilda vägar regleras med hjälp av lokala trafikföreskrifter. Det är vägföreningen som ansöker hos Länsstyrelsen för att lägga till eller förändra en lokal trafikföreskrift.

Vägföreningen har under 2018 ansökt om revidering av områdets lokala trafikföreskrifter gällande hastigheter, väjningsplikt och parkeringsförbud. Beslut om detta väntas under 2019.

Här nedan redovisas ett antal av de viktigaste reglerna för området. Har ni frågor gällande trafikregler så kan ni kontakta vägföreningens ordförande.