Skidtunnlar

Skidtunnlarna

Cirka 2 kilometer upp från Lv315 så finns två skidtunnlar nedlagda under Storhognavägen. Dessa byggdes 1997 då liftsystemen i Storhogna och Klövsjö byggdes samman. Tunnlarna har aldrig förrättats in som en del i vägen utan ägs av Skistar AB.


De två ståltunnlarna inrymmer skidpist samt släplift. Tunnlarna har sättningar och påverkar vägens bärighet. Tunnlarna är dessutom för smala för att den nybyggda GC-vägen ska kunna byggas över tunnlarna. Vägföreningen avser därför projektera en ny lösning som ersätter befintliga tunnlar.


Den nya lösningen kan bestå av nya tunnlar eller en bro. Den nya lösningen ska på ovansidan klara av vägens bärighet, en planerad breddning av Storhognavägen till 7 meter samt gång- & cykelvägen. Funktionerna under ska vara lift, slalompist samt helst även längdskidspår.


Vägföreningen har upphandlat Sweco som under 2019-2020 skissar på olika lösningar med tillhörande kostnadskalkyler. Dessa ska sedan användas för att föra dialog med Skistar om hur en ny lösning ska se ut, hur den ska finansierias samt när det är möjligt att genomföra projektet.


Nedan ett av skissförslagen från Sweco.

Storhogna Vägförening

C/O Vemservice AB

Östgärdegatan 18b

840 92 Vemdalen

Postgiro  818098-6

Org nr 893201-7042


E-post: Webbadminstratör