Långsiktsplan

Långsiktsplan

Vägföreningen gjorde under 2018 ett arbete med att kartlägga och planera för framtida investeringar. Bakgrunden är att området är i fortsatt exploatering och att ökande trafik ställer nya och högre krav på infrastrukturen och underhållet. Planen för investeringarna inväntar nu att projekteringsunderlag ska tas fram för att medlemmarna och årsstämman ska kunna ta ställning till en tids- & investeringsplan. De insatser som ska projekteras är:

  • Ombyggnation av korsningen Lv315 (Projekteras av Sweco 2019-2020)
  • Breddning av Kull Johannes vägen (Ska projekteras under 2020)
  • Utbyte av skidtunnlar till en ny bro med GC-väg (Projekteras av Sweco 2019-2020)
  • Breddning och förstärkning av Storhognavägen (Ska projekteras under 2020)

Vägföreningen välkomnar alla medlemmar att bidra med idéer och synpunkter till det fortsatta arbetet. Mer information kommer att läggas upp löpande. Kontakta vägföreningens ordförande om ni har input till denna process.

Storhogna Vägförening

C/O Vemservice AB

Östgärdegatan 18b

840 92 Vemdalen

Postgiro  818098-6

Org nr 893201-7042


E-post: Webbadminstratör