Långsiktsplan

Långsiktsplan

Investeringsplan 2021-2024

Storhogna växer så det knakar. Fram till början av 2000-talet så bestod Storhogna av cirka 500 fastigheter. År 2020 så har antalet fastigheter ökat till 1.130 vilket är en ökning med 126 procent.

När ett område ökar så mycket så krävs ombyggnation av den grundläggande infrastrukturen -det vill säga vatten, avlopp, elektricitet och vägar. Mycket är redan gjort men en hel del kvarstår.

Vägföreningens styrelsen har tagit fram en investeringsplan för åren 2021-2024 som innehåller 4 stycken projekt:

  • Fjällbjörksvägen
  • Kull Johannesvägen
  • Storhognavägen
  • Skidtunnlarna


Dessa projekt kommer att kosta mycket pengar att genomföra och

möjligheten till extern finansiering är väldigt begränsad så det är

områdets fastighetsägare och näringsidkare som kommer att behöva

bidra. Alternativet att inte bygga om kommer att innebära en ohållbar

trafiksituation med stor risk för olyckor.


Investeringsplanen ligger som förslag för beslut på årsstämman

i april 2021. Om den fastställs så påbörjar arbetet med genom-

förande omgående. Planen kan laddas ned genom att klicka på

bilden till höger.