Korsning-LV315

Korsningen Lv315

2014 byggde Trafikverket om korsningen mellan Lv315 och Storhognavägen. Syftet var att skapa en trafiksäker korsning som hade kapacitet att klara av det ökande trafikflöde som exploateringen i Storhogna medför.


Den yttre delen av korsningen som ligger i vägområdet för Lv315 har fått en bra utformning med sänkt hastighet, stopplikt, refuger samt separat körfält för vänstersväng västerifrån.


Ca 75 meter innanför denna korsning gjordes anslutningen till Storhognavägen och parallellt med denna så byggdes även en busshållplats. Det är den inre korsningen som vägföreningen anser är felaktigt utformad och därigenom även direkt trafikfarlig. Detta visar sig främst vintertid då det dels varit flera avåkningar och incidenter i samband med att bilar som kommer uppifrån på Storhognavägen glider rakt fram i den inre korsningen då de egentligen vill svänga höger ut mot Lv315. Vintertid har det även varit problem för tyngre fordon att ta sig upp från Lv315 då de tappar all fart i den skarpa vänstersvängen i inre korsningen.


Vägföreningen har upphandlat Sweco som 2019-2020 genomför en projektering av en ny utformning av den inre korsningen. När projekteringsunderlaget är färdigt så kommer vägföreningen att använda detta för att diskutera med Trafikverket om att få en ombyggnation till stånd. Nedan en bild från pågående projektering som visar inre korsningen från Storhognahållet utifrån förslag till ny utformning.

Storhogna Vägförening

C/O Vemservice AB

Östgärdegatan 18b

840 92 Vemdalen

Postgiro  818098-6

Org nr 893201-7042


E-post: Webbadminstratör