Projekt

Projekt

På denna sida återfinns information om genomförda, pågående och planerade projekt inom vägområdet. Om du har frågor gällande projekt alternativ idéer till kommande projekt så är du välkommen att kontakta vägföreningens exploateringsgrupp.

Storhogna Vägförening

C/O Vemservice AB

Östgärdegatan 18b

840 92 Vemdalen

Postgiro  818098-6

Org nr 893201-7042


E-post: Webbadminstratör