Bärighet

Bärighet

I vägområdet gäller BK3 vilket innebär en högsta totalvikt om 60 ton.

Begränsning av bärighet/framkomlighet införs vid behov på våra vägar under tjällossningsperioden. Sänkning genomförs då till maximal fordonsvikt om 12 ton. Det gäller alla vägar i området. Föreningen tar hjälp av vägfogde för att bedöma om och när bärigheten måste sänkas. Detta sker då under en begränsad tid och meddelas här på intranätet samt till Trafikverket.

Vi rekommenderar alla som har behov av tunga transporter under vårperioden att dels planera för att bärigheten kan sänkas samt att hålla sig uppdaterad om när sänkningen sker. 

Vi vill också informera om att bandfordon ej får framföras på våra asfalterade vägar utan måste transporteras på trailer. 

Överträdelser mot dessa begränsningar leder till ökade kostnader för föreningen och dess medlemmar. Vi tackar därför på förhand för er respekt och efterlevnad till detta!