Sommarväghållning

Sommarväghållning


Det är vägföreningens driftsansvarige Henrik Åhström som är ytterst ansvarig för att insatser beställs och utförs. Sommarväghållningen upphandlas av olika utförare. Om du har en specifik fråga om som gäller vägstatus så kontakta Henrik på 070-363 64 65.


Sommarunderhållet följer vägföreningens underhållsplan


Insatser som ska utföras varje sommar är:

 • Uppsopning av sandningsgrus på asfaltsvägar
 • Hyvling/sladdning av grusvägar
 • Potthålslagning grusvägar/asfaltsvägar
 • Påföring av slitlager vid behov
 • Kantklippning
 • Inventering trummor
 • Inventering skyltar
 • Städning av vägområdet (större vägar)


Extra insatser som utförs sommartid vid behov:

 • Större asfalteringar
 • Förbättring av bärighet
 • Justering av diken
 • Borttagning av hinder i vägområdet
 • Byte av trummor
 • Byte / komplettering skyltar


Även fastighetsägare har ett ansvar för att vägföreningen ska kunna utföra sina uppgifter.

 • Infartstrumma ska hållas fri från hinder och bytas om den trasig eller feldimensionerad 
 • Ytskiktet på infarten ska vara jämnt och fritt från uppstickande sten och rötter
 • Hinder kring infarten ska vara tydligt uppmärkta inför vintersäsongen