Inköp-leverantörer

Inköp

Vägföreningens styrelse strävar efter att bedriva en kvalitativ och resurseffektiv verksamhet. För att kunna nå detta mål så har styrelsen tagit fram en policy för inköp och upphandlingar.

Klicka på bilden till höger för att läsa vår policy.

Leverantörer

Vägföreningens styrelse strävar efter att samarbeta med leverantörer som kan leverera varor och tjänster med hög kvalitet till ett bra pris. Vår ambition är att i så stor utsträckning som möjligt hitta dessa leverantörer i Jämtlands län. Vi strävar även efter att köpa in varor och tjänster med en låg miljö- & klimatpåverkan.

Upphandlade leverantörer:

Väghållningningstjänster - Zakrissons Åkeri AB i Klövsjö

Vägfogde- & väghållningstjänster - Klövsjö Allservice, Patrik Nilsson

Administrativa tjänster - Vemservice AB

Enkätverktyg - Surveymesh

Storhogna Vägförening

C/O Vemservice AB

Östgärdegatan 18b

840 92 Vemdalen

Postgiro  818098-6

Org nr 893201-7042


E-post: Webbadminstratör