Vägskötsel

Vägskötsel

Vägföreningen ansvarar för drift och underhåll av samtliga vägar i området. Ytterst ansvarig för detta arbete är föreningens driftansvarige Henrik Åhström. Arbeten utförs av upphandlade entreprenörer. Om du som medlem i vägföreningen har en fråga gällande väghållningen eller upptäcker ett behov av en insats så vill vi att du kontaktar Henrik på 070-363 64 65.

På dessa sidor finns information om vår drift fördelat på vinter och sommar samt ett årshjul där alla återkommande insatser finns förklarade.

Storhogna Vägförening

C/O Vemservice AB

Östgärdegatan 18b

840 92 Vemdalen

Postgiro  818098-6

Org nr 893201-7042


E-post: Webbadminstratör