Årshjul

Årshjul

Bilden illustrerar hur vägföreningens insatser fördelas över kalenderåret. De insatser som utförs under verksamhetsåret är:

Plogning av vägar och infarter

Löpande oktober-maj

Kantskärning och siktförbättring

Löpande under vinter vid behov

Sandning enligt sandningskarta

Löpande under vintern efter behov

Extra sandning

Vid avrop från vägförening

Dikesplogning för avtorkning väg

Mars-maj

Nedsättning till bärighet BK2

April-maj vid behov

Städning & intagning av plogpinnar

Maj-juni

Gräs- & slyröjning dikeskanter

Juli-augusti

Lagning av potthål asfaltsvägar

Juni samt efter behov

Lagning av potthål grusvägar

Hela sommaren efter behov

Hyvling av grusvägar

Juli

Extra sommarinsatser enligt plan

Juni-september

Utsättning av plogpinnar

September

Påfyllning av sandlådor

September