Vägskötsel

Vägskötsel

Vägföreningen ansvarar för drift och underhåll av samtliga

vägar i området. Ytterst ansvarig för detta arbete är

föreningens driftansvarige Henrik Åhström.

Arbeten utförs av upphandlade entreprenörer. Om du som

medlem i vägföreningen har en fråga gällande väghållningen

eller upptäcker ett behov av en insats så vill vi att du kontaktar

Henrik på 070-363 64 65.


Inför år 2021 så har förslag till ny drift- och underhållsplan

tagits fram. Tanken är att åstadkomma ett långsiktigt och

strategiskt underhåll som gör att vägarna fungerar bra året

om i många år. Ta gärna del av planen genom att klicka på

bilden till höger.


På denna sidas undersidor finns information om vår drift

fördelat på vinter och sommar samt ett årshjul där alla

återkommande insatser finns förklarade.