Ansvarsområden

Styrelsens ansvarsområden

Styrelsen som väljs av stämman är ansvarig för samfällighetens verksamhet och ekonomi.

Styrelsens beslut och insatser under året ska ligga i linje med den verksamhetsplan och budget som beslutats av stämman. Undantaget är akuta situationer som hotar samfällighetens verksamhet. I sådana fall kan styrelsen ta beslut utöver budget som i efterhand får utvärderas av revisor och medlemmar. Styrelsens arbete i sin helhet utvärderas av revisor och stämman avgör om styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.


Nedan lite kort om ansvarsfördelningen inom styrelsen. Styrelsen har tagit fram en förvaltningsplan som arbetet sker efter.


Ordförande

 • Leda styrelsens arbete
 • Övergripande planering, uppföljning och redovisning av verksamhet
 • Kontakter med myndigheter
 • Kontakter med exploatörer
 • Avtal och avtalsuppföljning
 • Förrättningar
 • Besiktningar
 • Trafikföreskrifter
 • Medlemsenkät


Kassör

 • Budget - framtagande och uppföljning
 • Ekonomiska underlag till styrelsemöten
 • Bokslut till årsstämma
 • Bankkontakter
 • Medlemsregister
 • Välkomstbrev


Sekreterare

 • Skriva protokoll på möten och stämmor
 • Arkivera dokument
 • Webbsidan
 • Facebooksidan


Driftansvarig

 • Inventera vägar årligen
 • Avsyning av vägar löpande
 • Följa upp upphandlade arbeten så som snöröjning och sommarunderhåll
 • Planera och beställa drift- och underhållsarbeten löpande
 • Vara kontaktperson för frågor som rör drift och underhåll


Projektansvarig

 • Följa och utvärdera pågående projekt så dessa genomförs enligt plan
 • Kontakt med leverantörer


Nedan listar vi ett antal saker som INTE är vägföreningens ansvar.

 • Miljöstationer – för dessa ansvarar respektive samfällighet på Storhogna Västra, Kull Johannes, Dalvallen, Storhogna centrala samt Södra Storhogna
 • Förpackningsåtervinningen - dessa ansvarar respektive sopsamfällighet för
 • Skidspåren – för dessa ansvarar Skistar och Storhogna Hotell.
 • Skoterlederna – för vissa av lederna ansvarar Klövsjö Snöskoterklubb. Leder inom stugområden ansvaras av respektive samfällighet
 • Fiber - vid frågor kontakta den fiberleverantör som levererar tjänsten