Ansvarsområden

Styrelsens ansvarsområden

Styrelsen som väljs av stämman är ansvarig för samfällighetens verksamhet och ekonomi.

Styrelsens beslut och insatser under året ska ligga i linje med den verksamhetsplan och budget som beslutats av stämman. Undantaget är akuta situationer som hotar samfällighetens verksamhet. I sådana fall kan styrelsen ta beslut utöver budget som i efterhand får utvärderas av revisor och medlemmar.

Styrelsens arbete utvärderas av revisor och stämman avgör om styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Vägföreningens styrelse har delat upp verksamheten i tre delar med tillhörande arbetsgrupper.

Administrationsgruppen

Gruppen har ansvar för all administration så som löpande redovisning, utskick, information, registerhantering etc.

I gruppen ingår kassören, sekreteraren och webbansvarig.

Kassören är gruppansvarig för administrationsgruppen.

Driftgruppen

Gruppen ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av alla insatser som rör drift och underhåll. Arbetet utgår från det årshjul och den underhållsplan som är beslutad.

Driftansvarig är gruppansvarig för driftgruppen.

Exploateringsgruppen

Gruppen ansvarar för alla externa kontakter med exempelvis näringsidkare, myndigheter och kommun. Gruppen är huvudansvarig för vägföreningens långsiktiga planering.

Styrelsens ordförande är gruppansvarig för exploateringsgruppen.

Kontaktuppgifter till respektive grupp finns på kontaktsidan.


Nedan listar vi ett antal saker som INTE är vägföreningens ansvar.

Miljöstationer – för dessa ansvarar respektive samfällighet på Storhogna Västra, Kull Johannes, Dalvallen samt Storhogna Södra.

Skidspåren – för dessa ansvarar Skistar och Storhogna Hotell.

Skoterlederna – för vissa av lederna ansvarar Klövsjö Snöskoterklubb. Leder inom stugområden ansvaras av respektive samfällighet