Nyheter

Nyheter

På denna sida publicerar vi löpande information om vår verksamhet samt annan information som berör våra vägar och/eller orten Storhogna.

Vägavstängning 9 december - Kull Johannesvägen

Publicerad 2021-01-26, kl 09:00


Den 9 december ska ett hus lyftas på plats på Kull Johannesvägen 2. På grund av platsens utformning så kommer lastbilarna med husmoduler behöva stå mitt på Kull Johannesvägen under lossning. Detta medför att Kull Johannesvägen kommer att vara avstängd från klockan 07:00 och i omgångar under hela dagen. Avstängningen gäller från Lämmelvägen och bortåt. Vi ber er som berörs att ha överseende med detta. Om ni är på plats så föreslår vi att ni parkerar er bil vid Kull Johannes miljöstation på kvällen den 8 december.

Byggherren är instruerad att alla hinder omgående måste flyttas om räddningstjänst, ambulans eller polis kommer så ni behöver inte oroa er för oförutsedda händelser. Om ni har frågor så kan ni kontakta vägföreningens ordförande.

Viktig info om årsstämman

Publicerad 2021-11-16, kl 09:00


Hej alla medlemmar! Det börjar närma sig nyår vilket i vägföreningens värld betyder årsstämma. I fjol sköts den fram på grund av pandemin men i år räknar vi med att genomföra den som vanligt klockan 15.00 den 30 december.

Då vi fortfarande bör beakta pandemin så har vi beslutat om några specialregler i år och dessa är:

1. Varje fastighet får representeras av max en person vilket gör att den personen måste ha med sig fullmakt från eventuella andra ägare. Fullmaktsmall


2. Vi anpassar lokalen utifrån hur många som avser delta. För att kunna göra det så vill vi att så många som möjligt föranmäler sitt deltagande innan 1 december. Skicka ett mail till administration(a)storhognavf.se och berätta att du kommer.


Beroende av hur många som avser komma så kommer vi antingen att använda vår vanliga lokal på Storhogna Högfjällshotell eller boka en större lokal på Vemdalsskalets Högfjällshotell. Vi återkommer med information om detta samt alla underlag i början av december månad.

Ny ekonomiadministration

Publicerad 2021-09-20, kl 09:00


Från och med 1 september 2021 så byter vägföreningen leverantör av ekonomisadministation. Det är nu Härjedalen Ekonomi AB som hanterar vår ekonomi.


Vi tackar Maritta och Vemservice för god service i många år och ser fram emot ett nytt samarbete med ett lokalt företag.


Rent praktiskt så ändras föreningens fakturaadress. Nu tillkommer även möjligheten att skicka fakturor digitalt. Allt om detta finns på vår kontaktsida.

Arbeten påbörjas på Fjällbjörksvägen

Publicerad 2021-09-19, kl 11:00


Kommande vecka så kommer arbeten att påbörjas längs Fjällbjörksvägen vilket under någon vecka kan innebära sämre framkomlighet.


Asfalten ska schaktas bort, vägen ska breddas och ett nytt slitlager av grus ska påföras. Även dikeskanter ska förbättras. Kör försiktigt under denna period.

Dagvattenutredning påbörjad

Publicerad 2021-09-19, kl 11:00


I samarbete med Bergs kommun och områdets exploatörer så har vi startat upp en dagvattenutredning. Detta då det varit ökande problem med sönderskurna diken och sedimentspridning kopplat till Storhognas nyare områden.


Uppdraget har gått till Sweco som nu på tisdag gör ett fältbesök och sedan under hösten ska utreda förslag på åtgärder som minskar problemen.

Årets medlemsenkät publicerad

Publicerad 2021-06-23, kl 08:00


I år skickades medlemsenkäten ut till 500 mottagare. 314 personer har besvarat den. Resultaten ligger i linje med tidigare år men allt fler tycker att Storhognavägen och skidtunnlarna måste förbättras.

En sammanställning av årets medlemsenkät finns att läsa på denna sida.

Årsstämmeprotokoll publicerat

Publicerad 2021-05-05, kl 08:00


Årets ovanliga årsstämma ägde rum den 4 april. 7 personer deltog. Besluten togs utifrån det 70-tal poströster som lämnats in.

Nu finns protokollet med bilagor publicerat på denna sida.

Årsstämma Storhogna vägförening

Publicerad 2021-03-05, kl 09:40


Hej alla medlemmar. Vi påverkas alla av pandemin på olika sätt både som individer som de verksamheter som vi är aktiva inom. Detta gäller även vägföreningen. Vägföreningen har verksamhetsår från september till augusti och bjuder normalt in till årsstämma kring nyår. Tack vare pandemin så hade vi inte den möjligheten vid årsskiftet utan vi hoppades att vi skulle kunna genomföra en stämma vid påsk. Nu vet vi att inte heller det kommer att fungera. Utmaningen är att årsavgiften inte får debiteras ut förrän stämman är genomförd och även om föreningen har en välskött ekonomi så ser vi behovet att kunna genomföra stämman. Detta även då vi har många viktiga frågor som behöver drivas vidare vilket är svårt utan stämmans godkännande.

 

Vi har undersökt vilka möjligheter som finns. Samfällighetsföreningar får inte ha helt digitala årsstämmor och restriktionen anger att maximalt åtta personer får samlas fysiskt. Slutsatsen är därför att vi måste genomföra en årsstämma genom poströstning och ombud. Det innebär att alla ni medlemmar ges möjligheten att ta ställning i årsstämmans samtliga beslutspunkter och skicka in dessa svar till oss. Ni ger då också fullmakt till ett ombud som representerar era röster på stämman.

 

På så sätt så tillgängliggörs stämman för alla. Å andra sidan så kräver det en insats av er att skriva ut, fylla i, signera och skicka in era röster. Det ges inte heller någon möjlighet att diskutera besluten på stämman.


Alla underlag finns nu upplagda på vår webbsida. Det är dagordning, åtta bilagor samt röstningsformulär. Vi hoppas att så många som möjligt av er läser genom underlagen, skickar in era röster och ger oss tydligt mandat att arbeta vidare med Storhognas fortsatta utveckling.

 

Röstformuläret fylls i och måste signeras av samtliga delägare till fastigheten för att vara giltigt. I många frågor så är valet att rösta ”ja” eller ”nej”. I några frågor så finns även alternativet ”anstå till fortsatt stämma” vilket innebär att frågan skjuts fram till nästa årsstämma. Skicka ifyllt formulär så snart som möjligt. Vi kommer att ta med alla röster som inkommer till och med den 26 mars. Det är föreningens sekreterare Fredrik Skogby som tar emot och räknar samtliga röster. På stämman så kommer era röster att representeras av en person som utses av styrelsen.

 

Själva årsstämman hålls på Storhogna Högfjällshotell den 4 april klockan 15.00. Med på stämman så kommer föreningens ordförande och sekreterare att delta. Därutöver så deltar en mötesordförande, en revisor, en representant för valberedningen, två justeringspersoner samt ett röstombud. Protokoll från årsstämman kommer att publiceras på vägföreningens webbsida så snart protokollet signerats och justerats.

 

Vi välkomnar er att ställa frågor på underlagen fram till 26 mars. Det kan ni göra genom att maila till arsstamma2020@storhognavf.se. Vi besvarar era frågor så snart det är möjligt och kommer även att publicera frågor och svar på webbsidan.


Hälsningar / Mathias Sundin, ordförande Storhogna vägförening

Årsstämman flyttas fram

Publicerad 2020-11-16, kl 08:00


Styrelsen för Storhogna Vägförening har beslutat att flytta fram årsstämman. Stämman som normalt genomförs vid nyår flyttas preliminärt fram till påsk. Detta eftersom smittspridningen just nu är omfattande i hela landet, det är svårt att veta vilka regler som kommer att gälla vid nyår och vägföreningen vill inte bidra till ökad smittspridning. Vi planerar att genomföra årsstämman någon gång i påskhelgen eftersom det också är en helg när många normalt väljer att vara i Storhogna.

 

Eftersom stämman skjuts fram så kommer även nästa års utdebitering att senareläggas. Utdebitering av årsavgifter kan inte genomföras förrän stämman har beslutat om debiteringslängd och årsavgift. Utdebitering kommer att ske när årsstämman har kunnat genomföras.

 

Vägföreningen har många viktiga processer igång och vissa av dessa kommer att fortgå trots att inte stämman har hållits. Det gäller exempelvis planering av nästa års sommarinsatser samt förrättningsprocessen kopplat till Kull Johannesvägen. Styrelsen kommer därför att lägga ut allt material till stämman redan vid årsskiftet så alla medlemmar har möjlighet att läsa och återkoppla synpunkter till oss.

 

Vi kommer att meddela på webbsidan och på Facebook när underlagen till årsstämman är upplagda och välkomnar då att ni läser genom underlagen och återkopplar synpunkter till styrelsen enligt de instruktioner som publiceras med underlagen. Har ni andra frågor, synpunkter eller funderingar så är ni alltid välkommen att kontakta oss via e-postuppgifter på webbsidan www.storhognavf.se/kontakt.

Skyltprojekt 2020 avslutat

Publicerad 2020-11-16, kl 08:00


I budget 2020 hade medel satts av för att förbättra skyltningen i området med fokus på vägvisning. Nu har tre stora orienteringsskyltar satts upp längs Storhognavägen och Uppfartsvägen. Alla delområden har fått vägvisningsskyltar totalt åtta stycken. Dessutom så har nybyggda vägar fått vägnamnsskyltar och några gamla vägnamnsskyltar har bytts ut.

Lämna motion till årsstämman

Publicerad 2020-10-12, kl 08:00


Om du är fastighetsägare i Storhogna och har förslag på hur vägföreningens verksamhet bör utvecklas så kan du skicka in en motion till årsstämman. Detta gör du genom att skicka den med e-post till ordförande. Sista dag att skicka in motioner är den 31 oktober.

Vi planerar att hålla årsstämman hålls som vanligt den 30 december klockan 15.00. Lokal och genomförande kommer dock att anpassas utifrån pandemin. Information och underlag läggs ut i början av december månad.

Sommarens insatser

Publicerad 2020-10-10 kl 20.00
Rapporteringen har varit dålig i sommar men här kommer en rapport av vad som gjorts i sommar.


Grävningar fiber-el

BTEA och IP-Only har grävt fiber och el på många håll i sommar. Vägföreningen har varit med och styrt insatserna. Grävningarna kommer att slutföras nästa sommar och då kommer vägföreningen att besiktiga alla vägar där det grävts för att säkerställa att allt återställs. Den tillfälliga ytan för materialupplägg på stora parkeringen vid hotellet ska vara tömd senast 31 oktober.


Hyvling

Alvägen, Utsiktbacken, Rönnvägen, Solvägen, myren vid campingen samt de större parkeringsytorna har hyvlats vid ett par tillfällen under sommaren. Dessa vägar är de med störst belastning där vi också ser att det blir potthål. Detta kommer vi tyvärr att få leva med så långe som det pågår byggnationer. Övriga mindre grusvägar har vi i år inte åtgärdat på grund av alla el- och fibergrävningar. Vi håller dock på att se över olika alternativ för löpande underhåll av våra mindre stugvägar.


Diken/trummor

Vi har gjort förbättringar i diken och bytt trummor bland annat på Storhognavägen, Videstigen, Mossljungstigen, Utsiktsbacken, Kämpavägen, Sten Karlssons väg, Solbacksvägen, Snösparvvägen, Tallstigen och Kull Johannesvägen. Därutöver har vi tagit arbetskostnaden där fastighetsägare valt att byta sin infartstrumma i samband med el/fibergrävningar.


Asfaltering

För andra året i rad har vi lagt ganska mycket pengar på asfaltering. Storhognavägen har fått ett antal ytor omasfalterade. Korsningarna till Solsidan och M-huset har fått asfalt för att få bort potthål och undvika att grus kommer in på Storhognavägen. Uppe vid hotellet har vi åtgärdat tre ytor som var dåliga. Slutligen har vi återasfalterat alla avgrävningar som blivit i samband med förläggning av el, fiber och VA.


Övrigt

Vi har släntklippt alla större vägar i området. Vi gjorde dock bedömningen att det inte fanns behov av någon större städning likt den vi gjorde förra året. Det gör vi nästa sommar i stället.

Östra Björnvägen

Publicerad 2020-10-10 kl 22.00


Asfalten på Östra Björnvägen har blivit allt sämre. I början av sommaren beslutade styrelsen att riva bort asfalten och lägga på ett nytt slitlager med grus samt att schakta bort gräs från dikeskanterna. På så sätt hoppas vi få en bra väg som kan underhållas till en rimlig kostnad.


Vägföreningens ambition på sikt är att Storhognavägen och områdets större matarvägar ska ha hårdgjord yta och att alla stugvägar har en bra grusyta.

Märkning av brunnar

Publicerad 2020-10-10 kl 22.00

Nere på södra Storhogna finns det VA-brunnar mitt i vägarna vilket gör det svårare med underhållet. Nu har Vatten- & miljöresurs märkt upp alla brunnar och avstäningskranar med stolpar. Dessa sitter i yttre delen av vägslänten. Dessa fyller en viktig funktion så det är bra om vi ser till att dessa får stå kvar.


Vägföreningen kommer innan vintern även att märka upp alla trummor som går under vägarna med reflexpinnar i bakslänt. Viktigt att även dessa få stå kvar då de visar var snödikning kan behöva utföras.

Begränsad totalvikt avslutad

Publicerad 2020-05-26 kl 12.00


Idag har vi tagit bort viktbegränsningen på våra vägar då de nu bedöms torra och tjälfria.

Grävarbeten fiber/el

Publicerad 2020-05-26 kl 12.00


Denna vecka påbörjar BTEA och Eltel Networks de grävarbeten som ska genomföras i sommar. El och fiber ska förläggas på Kull Johannes, Storhogna Västra samt Södra Storhogna.

Läs mer om planeringen på denna sida.

Påverkan och avstängningar av vägar kommer så långt det är möjligt att meddelas här på webben samt på Facebook.

Trafikflödesmätning

Publicerad 2020-05-10, kl 13:00


Vägföreningen har för andra gången genomfört en trafikmätning på Storhognavägen med hjälp av Bergs kommun. Mätningen pågick från vecka 6 till vecka 17. Tyvärr så medförde coronapandemin att resultaten inte blev representativa för en normal säsong. Vi kan ändå se på sportlovsveckorna att trafiken ökat från denna förra mätningen för två år sedan. En rapport finns att läsa på denna sida

Resultat medlemsenkät

Publicerad 2020-05-10, kl 13:00


Nu finns en sammanställning av årets medlemsenkät upplöagd på sidan. Enkäten skickades ut den 23 april till 396 respondenter. 231 personer har svarat vilket ger en svarsfrekvens om 58%. Detta är 11% lägre än förra året men fortsatt ett bra resultat. Svaren ligger ganska väl i linje med tidigare år. En rapport finns att läsa på denna sida.

Årets medlemsenkät

Publicerad 2020-04-22, kl 15:00


I slutet av denna vecka kommer vi att skicka ut årets medlemsenkät till alla medlemmar som har sin e-post registrerad i vägföreningens medlemsregister. Enkäten är ett viktigt verktyg för att samla in

synpunkter och förslag till framtida insatser från er medlemmar.

Om du inte har en e-postadress registrerad så hör av dig till adminstration@storhognavf.se.

Begränsad totalvikt i vägområdet

Publicerad 2020-04-21, kl 14:00


Från och med idag så sänker vi godkänd totalvikt för fordon i hela vårt vägområde till 12 ton på grund av tjällossning. Begränsningen gäller tills vidare.

Fordonsägare som bryter mot detta kommer att ställas till svars för vägskador som kan härledas till utförda transporter. När begränsningen tas bort så meddelas det här på webbsidan samt på Facebook.

Uppdaterad information om projekt

Publicerad 2020-03-18, kl 10:00


Nu har vi uppdaterat sidorna om pågående och planerade projekt. Där kan ni läsa om bland annat Kull Johannesvägen, skidtunnlarna, korsningen Lv315 samt gång- & cykelvägen. Klicka här.


Vinter och snöröjning

Publicerad 2020-03-10 kl 15:00


Förra veckan var den sista i en intensiv sporlovsperiod då Storhogna som vanligt fylldes av människor och fordon. Lagom till slutspurten så föll det stora mängder snö. Snön föll dessutom i flera dagar på raken vilket medföljde att snöröjningen fick koncentreras till vägarna.


Vägföreningen har tagit emot en hel del synpunkter på snöröjningen som det ofta blir när det faller mycket snö samtidigt som många är på plats. I grunden är det bra för vi vill ju ha en så bra fungerande verksamhet som möjligt. Vi känner dock att många fortfarande inte har koll på hur vinterväghållningsavtalet ser ut. Vi rekommenderar därför att ni går in på webbsidan och läser det som står där. https://www.storhognavf.se/vägskötsel/vinterväghållning.html. När ni upplever att snöröjningen avviker från det som står på webbsidan vill vi gärna att ni hör av er så vi kan följa upp insatserna med vår entreprenör. Under april månad kommer årets medlemsenkät och då har ni ytterligare en chans att komma med synpunkter. Enkäten skickas ut till alla som har en e-postadress registrerad i vårt medlemsregister.


Vi vill också påminna om att vägföreningens uppgift är att hålla områdets vägar i skick. Anledningen till att infarter snöröjs är av framkomlighets- och trafiksäkerhetsskäl. Snöröjning av infarter omfattar en yta som motsvarar två parkeringsplatser. All övrig yta är fastighetsägarens ansvar att snöröja.


Slutligen så vill vi åter igen uppmana alla att ta det försiktigt när ni kör i området. Med de snömängder som nu ligger så blir vägarna smala och sikten dålig. Det mesta löser sig dock om hastigheten anpassas till förhållandena.

 

Hälsningar

Styrelsen Storhogna Vägförening

Genom

Ordförande Mathias Sundin

Årsstämma 2018/2019

Publicerad 2019-12-08, kl 17:00


Hej

 

Som ordförande för Storhogna vägförening (Klövsjö GA:38) vill jag hälsa alla medlemmar välkommen till årets årsstämma. Vägföreningen har brutet verksamhetsår som löper från 1 september till 31 augusti. Årsstämman äger som vanligt rum den 30 december klockan 15:00 på Storhogna Högfjällshotell & Spa.

 

De senaste åren har deltagandet på stämman varit relativt högt vilket vi välkomnar eftersom det är då som ni medlemmar har möjligheten att direkt påverka vad vägföreningen ska prioritera för insatser samt hur den ska styras.

 

På årsstämman presenterar styrelsen det som gjorts det gångna året samt planen och budgeten för det kommande årets underhållsinsatser och planerade investeringar. Vi har gjort lite förändringar i vår planering. Vi föreslår dels att vi frångår en delområdesbestämd insatsplanering på sommaren och istället låter behoven styra utifrån en årlig inventering. När det gäller investeringar så föreslår vi att vi ska lägga mycket krut på att projektera kommande investeringar för att få fram underlag som kan användas för fortsatt planering. Därutöver så satsar vi på en sandfålla, ett förråd och en fortsatt förbättring av skyltningen i området. Alla övriga detaljer återfinns i verksamhetsplanen.

 

Vi har inte så många beslutspunkter detta år men en viktig sådan är fastställandet av årsavgift. Styrelsen flaggade redan förra årsstämman att årsavgiften skulle behöva höjas en gång till för att klara av de ökade vinterväghållningskostnaderna och där är vi nu. Vägföreningens årligen återkommande intäkter är medlemsavgiften samt driftsbidraget från Trafikverket. Dessa intäkter måste täcka de kostnader vägföreningen har för drift och underhåll. För att klara detta så föreslår styrelsen en höjning från 2.500 kronor till 3.200 kronor per andel.

 

För att kunna delta och rösta på årsstämman så måste du representera en fastighet i området. Är du ensam ägare gör du det själv men är ni flera som äger fastigheten så måste alla delägare delta alternativt så måste alla delägare ge en person fullmakt att rösta. Röstlängden fastställs på stämman.

 

denna webbsida finns all information om vägföreningen, vår verksamhet samt kontaktuppgifter. Här finns även alla underlag inför årsstämman. Har du frågor så är du välkommen att kontakta oss.

 

Hoppas vi ses på stämman! Du behöver inte anmäla dig för att delta utan det är bara att dyka upp.

 

Hälsningar

Styrelsen Storhogna Vägförening

Genom

Ordförande Mathias Sundin


Nya sandlådor utplacerade

Publicerad 2019-10-27, kl 17:00


Under veckan som gick så placerades 11 nya sandlådor ut i området. De nya lådorna är uppmärkta så de syns bra. I det nya vinterväghållningsavtalet så ingår även att lådorna ska hållas framskottade så det går att hämta sand när det behövs. Var de nya sandlådorna är placerade framgår av sandningskartan.


Lämna motion till årsstämman

Publicerad 2019-10-17, kl 17:00


Om du är fastighetsägare i Storhogna och har förslag på hur vägföreningens verksamhet bör utvecklas så kan du skicka in en motion till årsstämman. Detta gör du genom att skicka den med e-post till ordförande. Sista dag att skicka in motioner är den 31 oktober.

Årsstämman hålls som vanligt den 30 december klockan 15.00 på Storhogna Högfjällshotell & Spa. Information och underlag läggs ut i början av december månad.

Städhelg genomförd i området

Publicerad 2019-10-17, kl 17:00


Den gångna helgen genomförde vägföreningen en städning i området. Vi plockade större byggskräp i och i närheten av vägområdet samt alla reklamskyltar längs Storhognavägen. Totalt så fyllde vi en container med brännbart skräp samt en släpvagn med metall och icke brännbart material.

Vi vill påminna alla som är involverade i byggnationer i området att ta hand om sitt byggskräp samt emballage på avlastningsplatser. Detta skräp förstör för djur och natur samt riskerar att täppa igen vägtrummor och därigenom bidra till förstödra vägar.

Vägarbete på Dalvallen

Publicerad 2019-10-01, kl 23:00


Från och med i morgon onsdag så kommer Kull Johannesvägen att vara avgrävd för nedläggning av elkablar och VA-rör strax innan Dalvallens miljöstation. En tillfällig omledningsväg kommer att byggas men framkomligheten kommer att vara begränsad. Arbetet förväntas vara färdig i början av vecka 41. För mer information kontakta Henrik vår driftansvarige.


Utskick om infarter

Publicerad 2019-09-03, kl 12:00


Idag skickas ett infoblad ut med posten till alla fastighetsägare. På bladet finns information om vad som gäller för snöröjning av infarter samt vad man som fastighetsägare ska tänka på för att infarten ska fungera på ett bra sätt. Använd bladet som en rekommendation.

Några fastighetsägare får även ett följebrev. Detta brev går ut till fastigheter där vi sett lite allvarligare brister så som uppstickande stenar eller för liten parkeringsyta. Ni som får detta brev får gärna kontakta vägföreningen för ytterligare information.

Väghyvel kör i området

Publicerad 2019-07-11, kl 13:00


En väghyvel kör just nu i området. Den kommer att köra Solvägen, Utsiktsbacken, vägarna på Utsikten norra samt Kull Johannesvägen (delen över myren). Dessutom så kör hyveln parkeringarna vid M-huset och hotellet.

Sedan tidigare så har vissa vägpartier i södra Storhogna körts med lastbil med underbett samt att de grusats. Där nere kan vi inte köra med väghyvel eftersom VA-brunnarna ligger mitt i vägbanan och dessa kan förstöras då en väghyvel sätter ned sitt blad. Ny asfalt på plats

Publicerad 2019-07-11, kl 13:00


Ni som kört Storhognavägen senaste två veckorna har märkt att asfalten fläckvis har varit bortskalad. Idag har dessa fläckar fått ny asfalt. De flesta år görs endast potthålslagning men i år har vi valt att ta lite större områden bland annat över skidtunnlarna. 

Även alla ställen där det grävts ned trummor, rör och ledningar längs Uppfartsvägen och Kull Johannesvägen är nu åtgärdade. Längst upp på Uppfartsvägen har vi dessutom asfalterat en liten bit av GC-vägen då denna har flödat sönder flera gånger och vi nu försöker undvika det genom asfaltering. Resten av GC-vägen förblir grusväg enligt beslut på förra årsstämman.


Sammanställning medlemsenkät

Publicerad 2019-06-14, kl 17:00


Nu har vi gjort en sammanställning av årets medlemsenkät. Den finns att läsa på denna sida.

Till dags datum så har 227 av 328 mottagare svarat på enkäten vilket ger en svarsfrekvens på 69%. Detta är mycket högt och vi är tacksamma för att så många engagerar sig och bidrar med input till vår verksamhet. Ni som inte fått någon enkät har ingen e-postadress registrerad. Anmäl gärna en e-postadress så ni är garanterad kallelser, enkät och annan viktig information. Skicka ett mail till adminstration(a)storhognavf.se. I mailet anger ni ert namn, er e-postadress och adress eller fastighetsbeteckning till er fastighet.

Planerade vägåtgärder

Publicerad 2019-06-14, kl 17:00


Förra sommaren gick all tid och alla resurser till att återställa de skador som orsakades av vårflödet. I år kommer vi därför att göra fler åtgärder än vanligt då behovet är stort på många ställen. Vi har inte fått in offerter på alla arbeten ännu men vi tror tyvärr att vi kommer att behöva överskrida budgeten. Alternativet är att vägarna försämras ytterligare och vi får ännu större kostnader kommande år.

I pdf-filen till höger kan ni läsa om alla arbeten vi avser utföra. Det handlar om dikning, trumbyten, hyvling, grusning, asfaltering samt ett antal vägmärken. Om ni har frågor rörande detta är ni välkommen att kontakta driftansvarig eller ordförande.


Gång- & cykelvägen

Publicerad 2019-06-14, kl 17:00


Terramover har den senaste månaden varit på plats för att ställa i ordning de brister som påpekades vid höstens besiktning. Denna vecka ska de bli helt färdiga varpå en ny slutbesiktning kommer att genomföras.

Förhoppningsvis så godkänns entrprenaden på besiktningen så vi kan avsluta detta långa projekt.


Det som återstår efter besiktning är dels att Klövsjö Alltjänst ska sätta upp GC-vägsskyltar i alla korsningar samt att Fågelviksträdgård ska sprutså alla slänter så området blir snyggt och erosion motverkas. Om ni har frågor gällande GC-vägen så är ni välkommen att kontakta ordförande.


Städning i vägområdet

Publicerad 2019-06-14, kl 17:00


I onsdags så hade vägföreningen lejt Åsarna IK:s ungdomar till att städa i vägområdet. De gick från Lv315 upp till hotellet samt längs Utsiktsbacken. De lyckades samla ihop mer skräp än vad som rymdes i en stor skåpbil så behovet var stort. Tack för hjälpen säger vi till Åsarna IK.


Vägföreningen planerar att i höst beställa upp 1-2 containers och under en helg åka runt och samla större byggsopor som ligger i och kring vägområdet. Vi uppmanar alla exploatörer, byggentreprenörer och fastighetsägare att försöka städa upp sitt eget skräp för just nu ligger det mycket skräp i området. Datum för skräpuppsamlingshelgen kommer att läggas ut här och på Facebook.

Årets medlemsenkät

Publicerad 2019-05-15, kl 19:00


Idag har vi skickat ut årets medlemsenkät. Den har gått ut med e-post till alla medlemmar som har sin e-postadress registrerad. Vi ber er att fylla i den då den är viktig för föreningens forsatta utveckling. Tack på förhand för hjälpen!


Ni som inte fått enkäten får gärna anmäla er e-postadress. Skicka ett mail till administration@storhognavf.se där ni anger namn, e-post och fastighetsbeteckning eller stugadress. När vi registrerat e-postadressen skickar vi ut enkäten till dig. 

Tjälskador längs vägarna

Publicerad 2019-04-17, kl 08:00


Tjälen har orsakat en hel del potthål längs Storhognavägen och en del av dessa är relativt stora. Vi har nu satt upp varningsskyltar vid de värsta hålen och kommer att laga dessa provisoriskt under veckan. När tjälen släppt och vägen torkat upp så kommer hålen att lagas med riktig asfalt. Den långsiktiga planen är att hela Storhognavägen ska rustas upp men detta är ett stort projekt som ligger några år bort i tiden. 

Även längs Kull Johannesvägen finns två ställen där det grävts ledningar över vägen och där återställning med asfalt inte hanns med innan vintern. Även där uppmanar vi er att ta det lugnt så ni inte kör sönder era bilar.


Begränsning av totalvikt

Publicerad 2019-04-16, kl 20:00


Söndagen den 28 april sänker vi den tillåtna totalvikten på vägarna till 12 ton. Detta gäller samtliga vägar i Storhogna. Anledningen är att inte vägarna ska förstöras under tjällossningen. Begränsningen gäller till dess att vägarna bedöms vara tjälfria och upptorkade. Detta brukar ta allt från 2 till 6 veckor. Under denna period måste alla transporter anpassas utifrån begränsningen. Information om när begränsningen tas bort läggs upp här samt på vår Facebooksida. Frågor om vägarnas standard kan ställas till vår driftansvarig. Kontaktuppgifter hittar ni här.


Åk en mil - vinn en bil

Publicerad 2019-04-16, kl 20:00

 

På Långfredagen genomförs längdskideventet Åk en mil - vinn en bil för fjärde gången. Som vanligt planeras det för en riktig folkfest. Detta innebär mycket folk och många bilar. Vi rekommenderar alla som kan att promenera eller åka de anslutningsbussar som körs för tävlingen. Under hela påskhelgen kommer Uppfartsvägen vara enkelriktad för trafik upp mot hotellet och Stugvägen för trafik ned från hotellet. Personal från Åsarna IK hanterar all parkering i området på Långfredagen och den P-avgift som tas ut går till klubbens ungdomsverksamhet. Mer information om arrangemanget finns på denna länk.


Nya postlådor på plats

Publicerad 2019-01-18, kl 10:00

 

Nu är de nya postlådorna uppsatta på Storhogna Västras miljöstation. De gamla postlådorna som stått vid Fjällbjörksvägen och Uppfartsvägen kommer inom kort att plockas ned. De lådor som står nere vid Lv315 berörs inte av flytten. De nya postlådorna är uppmärkta med namn.

Om någon vill ta igen sin gamla postlåda så går det bra att kontakta Henrik på tfn 070-363 64 65.

Om någon ytterligare vill teckna avtal om ny postlåda så finns information här på webbsidan.

 

Svår halka i området

Publicerad 2019-01-05, kl 10:00

 

Vår entreprenör har meddelat att det råder svår halka i Storhogna sedan det regnat på frusna vägar. Sandning sker därför löpande i området inte bara enligt sandningskarta utan även i andra backar och kurvor. Tyvärr så sjunker gruset ned i det mjuka underlaget så effekten blir inte helt bra. Vi uppmanar därför alla att ta det extra lugnt om ni ska ut och köra under helgen.

 

Skyltprogram

Publicerad 2019-01-03, kl 13:00

 

På årsstämman den 30 december beslutades det skyltprogram som vägföreningen har tagit fram. Syftet med detta är att informationen i området ska bli tydligare, mer likformad och bidra till områdets utveckling. Programmet finns att läsa här.

Idag så har en första aktivitet genomförts. Två av områdets näringsidkare hade behov av skyltning. Vägförening tog fram förslag på utformning, gjorde beställningen och har lejt en av våra entreprenörer för uppsättning. Kostnaden för skyltarna står näringsidkarna för. Ett bra exempel på gott samarbete!

God Jul & Gott Nytt År!

Publicerad 2018-12-22, kl 23:00

 

Storhogna Vägförening önskar alla fastighetsägare, näringsidkare och gäster en God Jul och ett Gott Nytt År! Vi hoppas att alla tar det lugnt på vägarna både till och från Storhogna men även inne i området så vi slipper onödiga incidenter. Vi vill även passa på och påminna om stämman som hålls på Storhogna Högfjällshotell den 30 december klockan 15:00. Välkommen!

Kallelse till föreningsstämma

Publicerad 2018-12-08, kl 17:00

 

Styrelsen för Storhogna Vägförening välkomnar dig som fastighetsägare i området till

föreningsstämman för verksamhetsåret 2017-09-01 – 2018-08-31.

 

Ni är alla inbjudna för att ta del av det gångna årets verksamhet och besluta om nästa års verksamhetsplan budget och årsavgift. Många viktiga frågor i år bl.a. långsiktsplan för underhåll och investering, nytt vinterväghållningsavtal och förslag på höjd årsavgift.

 

Tänk på att om ni är flera ägare till samma fastighet så måste alla ägare delta alternativt

skicka med fullmakt för att vara röstberättigad på stämman.

 

Tidpunkt: Söndagen den 30 december 2018 kl. 15.00

Plats: Storhogna Högfjällshotell & Spa

Lokal: Erik Dahlberg, sutterängvåningen under gamla Café Solsidan.

(Beakta Hotellets önskemål om att vi nyttjar entrén under trappan till Café Solsidan)

 

OBS! Plats och lokal är preliminär då vi inte vet om vi kommer rymmas i lokalen. Om vi behöver ändra plats och lokal så återkommer med information i god tid innan möte.

 

För att kunna anpassa storleken på lokal så vill vi gärna att du skickar en föranmälan till administration@storhognavf.se. Anmälan är inte bindande utan endast för att säkerställa att alla som vill delta får plats.

 

Dagordning och övrig dokumentation finns tillgänglig på vår webbsida www.storhognavf.se/medlemsinfo/årsstämma.html

Besiktning av vägar

Publicerad 2018-11-16, kl 19:00


Idag har representanter för vägföreningen tillsammans med exploatörer, entreprenör samt besiktningsman utfört besiktning av 15 vägar på Dalvallen och Solsidan. Anledningen är att vägarna ska tas in i vägföreningen. Vid besiktning noteras brister och en tidsplan för åtgärdande av dessa brister beslutas. På så sätt säkerställs att vägföreningen inte får onödiga kostnader i framtiden.

Positivt med dagens besiktning var att bristerna var få till antalet.

Snöröjning nuläge

Publicerad 2018-11-01, kl 19:00


Många är på plats så här på höstlovet och som så många gånger tidigare så bjuds det på omväxlande väder. Tisdagens snöfall övergick i regn. Vägarna plogades på onsdagen och när temperaturen sjönk så skapades isiga vägbanor. Vår entreprenör kommer att sanda utifrån behov men vi uppmanar alla att ta det försiktigt på vägarna i området.


Gång- & cykelvägen är inte plogad. Detta beror på att den fortfarande är ett arbetsområde och vi har varit tvungen att invänta ett överlåtelseavtal för att kunna ta den i drift över vintern. Nu har vi fått detta avtal och GC-vägen kommer att plogas under fredagen.


Infarterna är inte plogade. Vår entreprenör har i dialog med vår driftsansvarige tagit beslutet att avvakta med plogningen av infarterna eftersom en plogning förmodligen lett till att infarterna blivit väldigt hala. Vår förhoppning är att ni stugägare kan trycka ihop den snö som fallit så det blir en bra botten att fortsätta röja på. Om det kommer mer snö så kommer dock även infarterna att plogas.


Vi önskar alla en trevlig allhelgonahelg!

Upphandling vinterväghållning

Publicerad 2018-10-03, kl 23:00


Vägföreningen startar nu upphandling av nytt vinterväghållningsavtal. Det nya avtalet kommer att gälla fr.o.m. vintersäsongen 2019/2020 och fem år framåt. Vi har tagit fram omfattande underlag som publiceras här och vi välkomnar alla entreprenörer att lämna in anbud. Frågor gällande underlag och anbud kan ställas till vägföreningens ordförande. Sista anbudsdag är 30 november och beslut om nytt avtal kommer att tas på vägföreningens årsstämma 2018-12-30. Klicka på nedanstående dokument för mer information.

Förfrågningsunderlag                   Bilaga 1 - omfattning                          Bilaga 2 - vägkarta                             Bilaga 3 - sandningskarta             Bilaga 4 - anbudsmatris

Nya dokument på webbsidan

Publicerad 2018-07-11, kl 10:00


Idag har vi lagt upp det senast styrelsemötesprotokollet samt vår nyantagna policy för inköp på webbsidan.

Upphandling entreprenad

Publicerad 2018-06-23, kl 09:00


Vägföreningen genomför nu en upphandling av entreprenadtjänster för att återställa de skador som uppstod vid vårfloden samt förebygga liknande skador i framtiden. I förfrågningsunderlaget till höger finns all information. Vi välkomnar alla entreprenörer att inkomma med anbud.

Sista anbudsdag 6 juli 2018.

GC-väg och översvämningsskador

Publicerad 2018-06-18, kl 09:00


Vägföreningens styrelse har inventerat skadorna som orsakades av vårfloden i maj. Vi har gjort en plan där vi byter ut trummor till större dimensioner, lägger till ytterligare trummor längs Uppfartsvägen samt återställer den skadade delen av GC-vägen. Offertförfrågan för dessa arbeten har skickats ut till ett antal aktörer och vi avvaktar nu att få in anbud.

När det gäller att slutförandet av GC-vägen i övrigt så har vi haft kontakter med vår entreprenör Terramover som lovat återkomma med tidsplan. Vi kommer att lägga upp mer information löpande.

Underhåll ufört på Solsidevägen

Publicerad 2018-06-18, kl 09:00


I fredags så fick Solsidevägen lite underhåll. Potthålen fylldes och vissa delar grusades och hyvlades. Under denna vecka planeras samma insats på Utsiktsbacken.

Insatser på övriga vägar har styrelsen beslutat att avvakta med. Vid inventeringen av Södra Storhogna kunde konstateras att skicket på vägarna är bra och att inga akuta insatser behöver göras. Då vi inte vet hur mycket återställningen av översvämningsskadorna kommer att kosta så avvaktar vi med övriga underhållsinsatser. Mer information kommer att läggas upp inom kort.

Resultat från medlemsenkät

Publicerad 2018-06-04, kl 13:00


Nu har vi stängt medlemsenkäten. Totalt så har vi fått in 222 stycken svar vilket vi är mycket glada för. Vi kommer inom kort att sammanställa svaren i en rapport som läggs upp här på webbsidan. Svaren kommer att ligga med som ett underlag när vi planerar fortsatta insatser och avtal. De medlemmar som uppgett e-postadress för återkoppling kommer att få det.

Medlemsenkäten planeras bli årligt återkommande så att alla medlemmar ges en möjlighet att tycka till om vägföreningens arbete.


Full bärighet på vägarna igen

Publicerad 2018-05-30, kl 19:00


Från och med måndag 28 maj är bärighetsbegränsningen borttagen. Alla vägar har då åter bärighetsklass 3 vilket medger transporter med en totalvikt om max 60 ton. Vi vill påminna om att det är förbjudet att köra maskiner med larvband längs våra vägar. Dessa ska transporteras på lastbil mellan arbetsplatserna.

Åtgärder för att fylla igen potthål, hyvla samt grusa är delvis beställda och delvis under planering. Åtgärderna kommer att utföras så snart vi kan boka upp entreprenörer för respektive arbete. 

Utskick av medlemsenkät

Publicerad 2018-05-17, kl 07:30


Med målet att fortsätta utvecklingen av vår verksamhet så bestämde styrelsen för ett tag sedan att vi ska göra en medlemsenkät som ska bli årligt återkommande. Syftet med denna enkät är att mäta nöjdheten hos er medlemmar och att ge er en möjlighet att spela in synpunkter och förslag. Vi har skapat en webbenkät som omfattar 40 frågor. Vi vill be er att ta er tiden att besvara enkäten. De flesta frågor är flervalsfrågor som kan besvaras snabbt men det ges även möjlighet att lämna kommentarer på varje fråga. Enkätsvaren är anonyma. Enkätverktyget vi använder oss av heter Surveymesh så utskicket kommer att komma från dem men i vägföreningens namn.


Utskicket baserar sig på de e-postadresser vi har i vårt medlemsregister. Ni som inte har skickat in en e-postadress eller som inte godkänt att vi får fortsätta att använda er e-postadress i samband med nya GDPR bör göra detta omgående eftersom vi annars inte kommer att kunna kommunicera med er framöver.


Om ni har frågor rörande enkäten så är ni välkommen att kontakta oss. Tack på förhand för er hjälp! / Styrelsen Storhogna Vägförening

Vägar som har flödat sönder

Publicerad 2018-05-10, kl 11:10


Igår släppte stora mängder vatten, snö och is från fjället. Detta medförde att dammen vid hotellet svämmade över och vattnet rann över parkering och vägar vidare ned mot campingen. Resultatet är att Stugvägen, Uppfartsvägen, GC-vägen samt diken och anslutningar ned mot campingen har tagit skada i olika omfattning. Vägföreningens driftansvarig kommer att dokumentera skadorna och beställa hjälp med återställning under torsdag och fredag. På lördag kommer en inventering av hela vägområdet att genomföras för att undersöka om det finns flera skador. Om ni är på plats i Storhogna och har upptäckt skador så vill vi gärna att ni meddelar oss i vägföreningen på tfn. 070-363 64 65. Till dess att vi hunnit inventera vägområdet och åtgärdat eventuella skador så uppmanar vi er att köra, cykla och promenera försiktigt.

Bärigheten sänks på vägarna

Publicerad 2018-04-29, kl 11:30


Våren tar över allt mer även i fjällen vilket har lett till att tjällossningen har tagit fart. Därför kommer vi från och med måndag 30 april att begränsa bärigheten på våra vägar till BK2. Begränsningen kommer att gälla under en begränsad tid och vi kommer att meddela på webbsidan och här på Facebook då begränsningen tas bort. Vi ber att alla respekterar detta då överträdelser riskerar att förstöra vägbanor vilket skapar onödiga kostnader för vägföreningen. Vad som gäller för BK2 kan ni läsa om på Transportstyrelsens webbsida.

https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Yrkestrafik/Gods-och-buss/Matt-och-vikt/Bruttoviktstabeller/

Snösmältningen är i full gång

Publicerad 2018-04-012, kl 21:00


Våren är på väg även i Storhogna. De ovanligt stora snömängderna som fallit denna vinter kommer troligen att bidra med en del utmaningar gällande avrinning. Vår entreprenör har börjat och kommer fortsatt successivt att ploga undan snökanterna för att underlätta avrinningen på vägarna. Vi hoppas ni har överseende med att det bitvis kommer att kunna vara blöta och ojämna vägbanor. Om det uppstår skador så får ni gärna rapportera in dessa på våran Facebooksida eller direkt till vår driftsansvarige Henrik så vi kan åtgärda dem. Kontaktuppgifter hittar ni på webbsidan www.storhognavf.se.


Trafikflödesmätningar

Publicerad 2018-03-04, kl 19:30


Vägföreningen har bett Bergs kommun att göra trafikflödesmätningar under 2018 för att få bättre koll på hur mycket trafik som rör sig i området. En första mätning genomfördes i december-januari och som mest mättes drygt 2000 bilar upp under ett dygn. Ytterligare mätningar kommer att genomföras under året och underlagen kommer att användas i föreningens långsiktsplan.

Storhogna Vägförening på Facebook