Styrelsens arbete

Styrelsens arbete

Årsstämman väljer föreningens styrelse. Styrelsen består av ordförande, ledamöter och suppleanter. Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet under året. Om du har frågor gällande styrelsens arbete är du välkommen att kontakta styrelseordföranden.

På denna sida finns protokoll från styrelsemöten och arbetsgruppsmöten de gångna åren.

Storhogna Vägförening

C/O Vemservice AB

Östgärdegatan 18b

840 92 Vemdalen

Postgiro  818098-6

Org nr 893201-7042


E-post: Webbadminstratör