Stadgar

Stadgar

Det är vägföreningens stadgar som styr vilken verksamhet föreningen ska ägna sig åt och hur den ska styras. För att ändra i stadgarna så krävs beslut på två efter varandra följande årsstämmor.

Klicka på rubriken nedan så kan du läsa föreningens stadgar.

Stadgar Storhogna Vägförening

Storhogna Vägförening

C/O Vemservice AB

Östgärdegatan 18b

840 92 Vemdalen

Postgiro  818098-6

Org nr 893201-7042


E-post: Webbadminstratör