Skador

Skador

På denna sida redogör vi för vad som gäller då det uppstått skador på fordon eller på fastigheter och skadan har koppling till vägföreningens ansvarsområden. För ytterligare information vänligen kontakta vägföreningens ordförande.


Skador orsakade av vägstandard

Vägföreningen använder Trafikverkets riktlinjer för hantering av skador som uppstått på grund av vägarnas standard exempelvis potthål.

Som väghållare ska vägföreningen så snart kännedom om vägskada erhållits varna för denna skada och därefter i rimlig tid åtgärda skadan. Då tillgången till entreprenörer är begränsad i Storhogna så kan det dock gå lång tid från att varning satts upp till dess att skadan åtgärdas. Det viktiga är då att skadan markerats och förvarnats genom lämplig skyltning.

Så länge ovanstående riktlinje efterföljs så betalar inte vägföreningen ut någon ersättning för skador på fordon. Om vägföreningen misskött ovanstående riktlinje så kan fordonsägaren dokumentera skadan och kontakta vägföreningen för ersättningsanspråk.


Skador orsakade av vägföreningens entreprenörer

Om du som fastighetsägare upptäcker en skada på din fastighet som anses har orsakats av någon av vägföreningens anlitade entreprenörer så gäller nedanstående:

Snöröjning

Snöröjning utförs av Zakrissons åkeri genom Reaxcer åkeriförening. Om en skada på den egna fastigheten anses ha orsakats av snöröjaren så ska skadan dokumenteras med text och bild. Fastighetsägaren ska därefter kontakta Hans-Åke Pettersson, Reaxcer på tfn 0687-555 52. Det är sedan upp till fastighetsägaren och Reaxcer att komma överens om ansvar och eventuell ersättning. Skadan ska om möjligt inte åtgärdas förrän Reaxcer själva har haft chans att undersöka den. Undantag om det är en funktion som skadats och som måste åtgärdas omgående.

Vägföreningen har inget ansvar för privat mark och är därför ingen part i dessa fall.


Övriga entreprenörer

Vägföreningen använder sig av olika entreprenörer för olika arbeten. Om en skada på den egna fastigheten anses har orsakats av någon av dessa entreprenörer så ska skadan dokumenteras med text och bild. Fastighetsägaren ska därefter kontakta vägföreningens driftansvarig för att få kontaktinformation till den entreprenör som utfört arbetet. Det är sedan upp till fastighetsägaren att i dialog med entreprenören komma överens om ansvar och eventuell ersättning. Skadan ska om möjligt inte åtgärdas förrän ansvarig entreprenör själv har haft chans att undersöka den. Undantag om det är en funktion som skadats och som måste åtgärdas omgående.

Vägföreningen har inget ansvar för privat mark och är inte en part i dessa fall.