Postlåda

Postlåda i Storhogna

Alla som har fastighet i Storhogna har möjlighet att ha postlåda i området. Dessa har tidigare varit placerade på olika ställen och haft olika utseende. I ett led att öka trafiksäkerheten, förbättra arbetsmiljön för postutdelarna samt förbättra estetiken i området, så har vägföreningens styrelse beslutat att alla postlådor ska ha enhetligt utseende och samlas på ett ställe. Placeringen ärStorhogna Västras miljöstation längs Storhognavägen.


Alla som vill ha postlåda behöver teckna avtal med vägföreningen. Inga andra postlådor tillåts i området. Vägföreningen ansvarar för drift och underhåll samt för att ersätta postlådor som går sönder.


Avtalet tecknas på 3 år till en kostnad om 100 kronor per år. En startavgift för inköp och uppsättning av postlåda tillkommer på 200 kronor. Efter tre år skickas erbjudande ut om att förlänga avtalet. Fastighetsägare med postlådeavtal kan flytta över avtalet till ny ägare vid försäljning.


Om du vill teckna postlådeavtal så laddar du ned nedanstående PDF-fil, fyller i den och returnerar den enligt instruktioner i dokumentet. Du kommer då att få bekräftelse och faktura skickat till den adress du uppgivit. 


Om du har frågor gällande postlådeavtalet så är du välkommen att kontakta vägföreningens styrelseordförande.

Avtal (pdf) - klicka för att öppna i nytt fönster.