Medlemsregister

Medlemsregister

En samfällighet är enligt samfällighetslagen skyldig att hålla register över sina medlemmar. Detta ska ske i form av medlemsregister och debiteringslängd. Fastighetsbeteckning, namn, ägarförhållanden och kontaktuppgifter ska finnas registrerat.

Storhogna Vägförening använder sig av det webbaserade verktyget Vägfas för all registerhållning. Detta är ett lösenordsskyddat verktyg som endast styrelsen och vår inhyrda administratör har tillgång till. Registret uppdateras automatiskt med nya uppgifter från Lantmäteriet. Dessutom så kompletteras registret då föreningen mottar information om godkända bygglov från Bergs kommun.

Enligt nya dataskyddsförordningen (GDPR) som träder i kraft i maj 2018 så måste alla registerhållare utse personuppgiftsansvariga samt fastställa rutiner för hur medlemsuppgifter hanteras. Detta har vi i vägföreningen gjort för att du som medlem ska känna dig trygg.

Viktigt för dig som medlem att veta om våra register:

Du som medlem har rätt att ta del av vilka uppgifter som vi har registrerade om dig.

Vägföreningen delar aldrig ut några uppgifter om sina medlemmar till någon extern part.

Vägföreningen delar inte ut uppgifter om medlemmar till andra medlemmar. Om en medlem vill ha kontakt med en annan medlem så kan vägföreningen erbjuda sig att förmedla den kontakten.

E-postuppgift är inte en lagstadgad uppgift så vi behöver respektive medlems godkännande för att kunna registrera dennes e-postadress. Detta är något vi arbetar aktivt med eftersom vi styr all kommunikation till att vara digital.

Om du har frågor gällande vårt register så är du välkommen att höra av dig till vår kassör.