Medlemsenkät

Medlemsenkät

Vägföreningens styrelse anser det viktigt att ha en väl fungerande kommunikation med sina medlemmar. Därför har vi i år för fjärde gången skickat ut en medlemsenkät. Här nedan hittar du sammanställningar av samtliga enkäter.

Medlemsenkät 2021


Årets enkät innehöll drygt 20 frågor. Frågorna var anpassade utifrån aktuella frågor. Enkäten skickades ut den 11 maj till 500 respondenter. 314 personer har svarat vilket ger en svarsfrekvens om 63%. Detta är 5% högre än förra året. Klicka på bilden till höger för att läsa sammanställningen.

Medlemsenkät 2020


Årets enkät var halverad till 20 frågor. Den utökade enkäten kommer endast att skickas ut vart tredje år. Enkäten skickades ut den 23 april till 396 respondenter. 231 personer har svarat vilket ger en svarsfrekvens om 58%. Detta är 11% lägre än förra året men fortsatt ett bra resultat. Svaren ligger ganska väl i linje med tidigare år. Klicka på bilden till höger för att läsa sammanställningen.

Medlemsenkät 2019


Enkäten skickades ut 15 maj och en påminnelse gick ut 22 maj. Av 327 respondenter har idag 228 stycken svarat vilket ger en svarsfrekvens på ca 69%. Detta är 12% bättre än förra året. 

En sammanställning i pdf-format finns till höger. Nytt för i år är att alla kommentarer ligger som bilaga sist i bildspelet. Sammanställningen gjordes till styrelsemötet den 26 maj så den innehåller några färre svar.

Medlemsenkät 2018


Enkäten skickades ut 17 maj och var öppen fram till 1 juni. Av 390 respondenter hade då 222 stycken svarat vilket ger en svarsfrekvens på ca 57%.
Alla svar och en stor andel av kommentarerna finns nu sammanställt i ett bildspel som presenteras här till vänster.