Kommunikation

Kommunikation

En nyckelfaktor för att kunna bedriva en kvalitativ verksamhet är att ha en bra kommunikation och samfälligheter är inget undantag. Storhogna vägförening har i och med bygget av den nya webbsidan gjort en satsning på förbättrad kommunikation. Vi tror att tillgången på relevant och aktuell information gör våra medlemmar mer nöjda och minskar arbetsbelastningen för föreningens styrelse.


Webbsida – vår nya sida innehåller en stor mängd information. Vi har valt att ha all information öppen eftersom inloggningar ofta ställer till med problem då det är många medlemmar i en förening. Mycket av informationen är relativt statisk men på nyhetssidan kommer vi löpande att lägga upp aktuell information om vad som händer i området och hur status är i vårt vägområde.


E-post – enligt beslut på årsstämman 2017-12-30 kommer vi succesivt att gå över helt till digital kommunikation. I ett första steg så kommer alla utskick förutom årsfakturan att skickas med e-post. När systemen tillåter så kommer även fakturan att skickas ut elektroniskt. För de som inte kan ta emot e-post så kommer det mesta av informationen att finnas här på webbsidan. 


Facebook – vägföreningen har som komplement till webbsidan en Facebooksida. Detta för att kunna lägga upp dagsaktuell information om läget på vägarna. På Facebooksidan återfinns snabba uppdateringar om händelser i vägområdet och i verksamheten i övrigt.


Enkäter – vi kommer från och med 2018 med årlig regelbundenhet att skicka ut en enkät till våra medlemmar för att få in synpunkter på den löpande verksamheten samt inför kommande satsningar. Grunden i enkäten kommer att vara densamma varje år för att kunna följa upp verksamheten.


Vi vill ha era e-postadresser!

För att kunna kommunicera på ett bra sätt med alla medlemmar så ber vi er att skicka in en e-postadress som vi lägger in i vårt medlemsregister. I enlighet med nya dataskyddsförordningen så är det dock viktigt att när ni skickar in er e-postadress så ska ni i mailet skriva att ni godkänner att vi registrerar e-postadressen i vårt medlemsregister.

Skicka ett mail till administration(a)storhognavf.se i vilket ni anger fastighetsadress/beteckning, namn, e-postadress samt ert godkännande att vi lagrar er e-postadress. 


Kommunikation med styrelsen

På vår kontaktsida finns alla kontaktuppgifter till de olika ansvarsområden som styrelsen har. Vi önskar att du i första hand använder e-post när du kontaktar oss eftersom vi alla har ordinarie arbeten på dagtid. Är det ett akut ärende är du såklart välkommen att ringa!


Policy för Storhogna Vägförenings sida på Facebook

Storhogna vägförening vill kunna bedriva en kvalitativ verksamhet baserat på en bra kommunikation med våra medlemmar. Vi ser därför vår Facebooksida som ett komplement till vår webbsida där vi kan lägga upp dagsaktuell information och där medlemmar och övriga intresserade har möjlighet att komma med inspel till vägföreningens verksamhet. Endast inlägg och kommentarer som rör vägföreningens verksamhet eller som på något sätt påverkar vårt vägområde kommer att tillåtas.

Vi förbehåller oss rätten att radera innehåll som vi bedömer är kränkande eller stötande, marknadsför andra verksamheter, är brottsliga, inte håller sig till Storhogna vägförenings verksamhet, bryter mot personuppgiftslagen eller liknande. Den som vid upprepade tillfällen bryter mot denna policy kan stängas av från Facebook-sidan samt få sina inlägg raderade. Se även Facebooks generella användarvillkor.