Infarter fastigheter

Det är fastighetsägarens ansvar att hålla sin trumma ren från skräp och sediment. En fastigehetsägare kan komma att hållas ansvarig för vägreparationskostnader som orsakats av en igentäppt infartstrumma.

Infartstrumma

När en infart byggs över befintligt dike så ska en trumma med diameter minimum 300 mm. läggas ned. I vissa fall där det är diken med höga flöden kan ännu större trumma behövas. Vägföreningen står i så fall för merkostnaden för en större trumma. 


Befintlig fastighet som har för liten eller skadad infartstrumma kan få den utbytt av vägföreningen. Fastighetsägaren får då stå för den nya trummans kostnad medan vägföreningen står för arbetet.


Mer information

Hösten 2019 skickade vägföreningen ut ett infoblad om vad som gäller för infarter. Detta kan laddas ned genom att klicka på bilden till höger.

Du är alltid välkommen att kontakta vår driftansvarige för råd och information!

Infarter

På denna sida har vi samlat information om regler för infarter till fastigheter. 

 

Snöröjning

Alla bebyggda fastigheter har rätt till snöröjning av sin infart. Snöröjningen ska utföras så att 2 bilar kan parkeras på infarten. En fastighet med stor/lång infart har alltså endast rätt till snöröjning i den omfattning att 2 bilar kan komma in från stugvägen.


Snöröjning av vägar sker så snart det fallit eller drivit visst mycket snö (se sidan om vinterväghållning). Snöröjning av infarter sker dagen efter att vägarna har snöröjts färdigt. Detta innebär att infarter röjs tidigast dag 2 men om snöfallet fortsätter så prioriteras vägarna och då kan det dröja flera dagar innan infarten snöröjs.


Infarter snöröjs av traktor med snöblad. Detta innebär att infarten måste vara bred nog för att traktorn ska kunna köra in och att det finns plats dit traktorn kan trycka den snö som skottas. Det är också viktigt att såväl hinder som plats för snöupplag skyltas tydligt så att snöröjaren kan utföra sitt jobb på ett bra sätt. Snöröjaren ansvarar inte för skador på egendom som inte varit uppmärkt. Reflexkäppar för märkning kan köpas på de flesta byggshoppar.


Krav på infarter

Infarter måste rymma två bilar även när det är mycket snö. Om fastigheten har två lägenheter så måste infarten/infarterna rymma 4 bilar. Infartens bredd bör vara minst 4 meter för att traktor med snöblad ska kunna köra in på ett bra sätt. Om infarten är för liten kan inte vägföreningen garantera parkering för två bilar. En fastighetsägare får aldrig parkera ute i vägen så att räddningstjänst, snöröjare eller andra fordon inte kan komma fram.


Infartens yta bör vara jämn och grusad. Om infarten har stenar som sticker upp och dessa skadar snöröjarens utrustning så kan fastighetsägaren krävas på skadestånd.