Medlemsinfo

Medlemsinformation

Vägföreningen är en samfällighet som ägs gemensamt av dess medlemmar. På dessa sidor finns information som kan vara bra för dig som medlem att ha kunskap om. Om du har frågor gällande samfälligheten så är du välkommen att kontakta styrelsens ordförande.

Samfälligheter lyder främst under två lagar och dessa är Samfällighetslagen (1973:1150) samt anläggningslagen (1973:1149). Dessa lagar återfinns på Riksdagen webbsida https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/.