Kontakt

Kontaktuppgifter

Du är alltid välkommen att kontakta Vägföreningen med frågor, synpunkter, idéer eller annat som rör vår verksamhet. Eftersom alla i styrelsen utför sitt uppdrag på ideell basis så vill vi att du respekterar nedanstående önskemål.

  • Om du inte har ett brådskande ärende så får du gärna maila till ansvarig person eller grupp. Vi återkopplar då så snart vi har möjlighet.
  • Om du har ett brådskande ärende så får du gärna ringa till ansvarig person. Om inte personen svarar så tala in ett meddelande.

Löpande information om status på våra vägar lägger vi ut på webbsidan under rubriken nyheter.

Telefonnummer

Frågor som rör drift, underhåll och status på våra vägar:

Kontakta Henrik Åhström, driftansvarig.

Tfn: 070-3636465

E-post: trajjahenke@hotmail.com


Frågor som rör fakturering, avgifter och administration:

Kontakta Jan Hübenette, kassör

Tfn: 070-9755220

E-post: j_hubenette@hotmail.com


Frågor som rör styrelsens arbete, exploateringar, upphandlingar, näringsidkare etc:

Kontakta Mathias Sundin, ordförande

Tfn: 070-5599383

E-post: mathias@grimvagen7.se

E-postadresser

Frågor-synpunkter-idéer som rör medlemsregister, ekonomi, webbsida och övrig administration:

administration@storhognavf.se


Frågor-synpunkter-idéer som rör vägarnas status samt underhållet av desamma:

drift@storhognavf.se


Frågor-synpunkter-idéer som rör föreningen, styrelsen, exploateringar, projekt, samhällskontakter, upphandlingar etc.:

exploatering@storhognavf.se

Postadresser:

Postadress fakturor:                                                          Postadress övrig post:

Storhogna Vägförening                                                    Storhogna Vägförening

c/o Vemservice AB                                                              c/o Mathias Sundin

Östgärdesgatan   18B                                                       Grimvägen 7

840 92 Vemdalen                                                                 857 51 Sundsvall


Övrig information:

Organisationsnummer:893201-7042

Plusgiro: 818098-6