Start

Välkommen!

Välkommen till Storhogna Vägförenings  hemsida.

Vi välkomnar alla inspel och synpunkter till vår

webbsidan. Kontakta vår webbansvarige om du har synpunkter.

Nyheter

Årsstämma 2018/2019

Publicerad 2019-12-08, kl 17:00

Hej

Som ordförande för Storhogna vägförening (Klövsjö GA:38) vill jag hälsa alla medlemmar välkommen till årets årsstämma. Vägföreningen har brutet verksamhetsår som löper från 1 september till 31... 

Storhogna Vägförening

C/O Vemservice AB

Östgärdegatan 18b

840 92 Vemdalen

Postgiro  818098-6

Org nr 893201-7042


E-post: Webbadminstratör