Trafikregler

Trafikregler


Ett område med enskilda vägar regleras med hjälp av lokala trafikföreskrifter. Det är vägföreningen som ansöker hos Länsstyrelsen för att lägga till eller förändra en lokal trafikföreskrift.

Vägföreningen avser under 2018 göra en översyn av områdets lokala trafikföreskrifter och ansöka om kompletteringar då flera nya vägar och funktioner tillkommit i området. Mer information om det kommer att läggas upp under processen.

Här nedan redovisas ett antal av de viktigaste reglerna för området. Har ni frågor gällande trafikregler så kan ni kontakta vägföreningens ordförande.

Storhogna Vägförening

C/O Vemservice AB

Östgärdegatan 18b

840 92 Vemdalen

Postgiro  818098-6

Org nr 893201-7042


E-post: Webbadminstratör