Hastighet

Hastighetsregler inom området

Från M-huset till Storhogna Västras miljöbod är hastigheten 50 km/h under perioden 1 december – 30 april. Övrig tid på året är hastighetsbegränsningen 70 km/h på denna sträcka.

Storhognavägen från Lv315 upp till M-huset har hastighetsbegränsning 70 km/h.

Från Storhogna Västras miljöbod och vidare Uppfartsvägen upp till hotellet är det 50 km/h som gäller hela året.

Alla tillfartsvägar och mindre stugvägar saknar angiven hastighetsbegränsning. Fordon ska framföras på ett sätt som inte riskerar någon trafikants säkerhet eller stör de boende i området.

Vägföreningen uppmanar alla trafikanter att:

  • anpassa hastigheten efter rådande förhållanden
  • meddela vägföreningen då återkommande överträdelser sker

Storhogna Vägförening

C/O Vemservice AB

Östgärdegatan 18b

840 92 Vemdalen

Postgiro  818098-6

Org nr 893201-7042


E-post: Webbadminstratör