Långsiktsplan

Långsiktsplan

Vägföreningen har under 2017-2018 drivit ett arbete med att kartlägga och planera för framtida investeringar. Bakgrunden är att området är i fortsatt exploatering och att ökande trafik ställer nya och högre krav på infrastrukturen och underhållet. 

Långsiktsplanen presenterades för medlemmarna på årsstämman i december 2018. Nedanstående punkter finns med i vägföreningens långsiktsplan:

  • Justering av trafikföreskrifter (2019)
  • Ombyggnation av korsningen Lv315 (2019-2020)
  • Förbättrad skyltning i hela området
  • Breddning av Kull Johannes vägen (2020-2021)
  • Utbyte av skidtunnlar till en ny bro med GC-väg (2020-2021)
  • Breddning och förstärkning av Storhognavägen (2023-2024)
  • Utökat sommarunderhåll (drift och reinvestering) till 500 tkr per år (fr.o.m. 2019)

Vägföreningen välkomnar alla medlemmar att bidra med idéer och synpunkter till det fortsatta arbetet. Mer information kommer att läggas upp löpande under året. Kontakta vägföreningens ordförande om ni har input till denna process.

Storhogna Vägförening

C/O Vemservice AB

Östgärdegatan 18b

840 92 Vemdalen

Postgiro  818098-6

Org nr 893201-7042


E-post: Webbadminstratör