Kull Johannes vägen

Kull Johannes vägen


Enligt den nya detaljplan för området Dalvallen som fastslogs 2014 så åligger det exploatörerna i planen att bredda Kull Johannes vägen från bäcken upp till översta tomtskiftet. Efter breddningen så ska vägens körbana vara 5 meter bred.

Delen från korsningen Kull Johannes vägen-Stugvägen fram till bäcken samt delen från översta tomtskiftet till korsningen med Östra Björnvägen behöver åtgärdas för att få samma standard som den del som exploatörerna åtgärdar. Vägföreningen har beslutat att bredda dessa delar samtidigt som exploatörerna åtgärdar sin del.

En ansökan om förrättning för detta projekt lämnades in till Lantmäteriet i november 2017. Med de väntetider som är så kommer förrättningen troligen inte att ske förrän i årsskiftet 2018-2019. Därefter så ska arbetet projekteras och upphandlas. Vägföreningen planerar därför utifrån ett genomförande sommaren 2020. Projektet med tillhörande finansiering kommer att ingå i vägföreningens långsiktsplan.

Mer information om denna process kommer att läggas upp löpande.

Storhogna Vägförening

C/O Vemservice AB

Östgärdegatan 18b

840 92 Vemdalen

Postgiro  818098-6

Org nr 893201-7042


E-post: Webbadminstratör