Gång- & Cykelväg

Gång- & cykelvägen

Projektet med att bygga en gång- & cykelväg (GC-väg) påbörjades 2014. Bakgrunden var den ökande trafiken i kombination med Storhognavägens begränsade bredd. Syftet var att öka tillgängligheten och trafiksäkerheten.

GC-vägen sträcker sig från Lv315 upp till Storhogna hotell. Längden är ca 3 km och hela sträckan är belyst. Endast gångare och cyklister är tillåtna att använda GC-vägen. Inga andra fordon får nyttja den. GC-vägen kommer vid färdigställande att skyltas med blå GC-vägsskyltar.

 

Projektet är ett av de största projekt som vägföreningen drivit. Totalbudgeten är på drygt 9 Mnkr. GC-vägen finansieras av näringsidkarna, föreningens medlemmar samt Trafikverket. Trafikverkets del av finansieringen har blivit mindre än ursprungligen lovat varpå näringsidkarna och medlemmarna har fått ta en större del.

 

GC-vägen är driftsatt vintern 2018/2019 men kommer inte att vara helt färdigställd och besiktigad förrän i mitten av sommaren 2019.

 

En sträcka på ca 300 meter från M-huset till Envägen saknar GC-väg. Orsaken är att skidtunnlarna inte möjliggör en breddning av vägen. Vägföreningen för dialog med Skistar, näringsidkarna och Trafikverket om att kunna ersätta tunnlarna med en bro och på så sätt knyta ihop GC-vägen. Ett sådant projekt kommer att finnas med i föreningens långsiktsplan.

 

Om det finns frågor gällande GC-vägen så kontakta gärna föreningens exploateringsgrupp.

Storhogna Vägförening

C/O Vemservice AB

Östgärdegatan 18b

840 92 Vemdalen

Postgiro  818098-6

Org nr 893201-7042


E-post: Webbadminstratör