Fiberetablering

Fiberetablering

Fiberetablering pågår i vårt område. Flera delområden har redan fiberuppkoppling men vissa saknar och nya områden tillkommer. Flera olika aktörer har visat intresse för att erbjuda fiberanslutning till områdets fastighetsägare. Detta är något som vägföreningen ställer sig positiv till.

All grävning i och intill vägarna i vårt område måste godkännas av vägföreningen. Alla fiberexploatörer måste därför kontakta vägföreningen och skriva avtal om kabelläggning innan arbeten kan påbörjas. Om inte detta utförs på korrekt sätt så kan nedgrävda installationer lätt förstöras vid underhållsarbeten av vägarna. Avtalet är också viktigt för att vägföreningen ska kunna ställa krav på korrekt utförda arbeten och besiktiga dessa.

Frågor gällande etablering av fiber kan ställas till vägföreningens ordförande.

Storhogna Vägförening

C/O Vemservice AB

Östgärdegatan 18b

840 92 Vemdalen

Postgiro  818098-6

Org nr 893201-7042


E-post: Webbadminstratör