Medlemsenkät

Medlemsenkät

Vägföreningens styrelse anser det viktigt att ha en väl fungerande kommunikation med sina medlemmar. Utöver ny webbsida så beslutades under våren 2018 att en webbenkät skulle utformas och skickas ut till alla medlemmar.

Enkäten skickades ut 17 maj och var öppen fram till 1 juni. Av 390 respondenter hade då 222 stycken svarat vilket ger en svarsfrekvens på ca 57%.

Alla svar och en stor andel av kommentarerna finns nu sammanställt i ett bildspel som presenteras här nedan. Har ni frågor angående vår enkät så får ni gärna kontakta ordförande.

Enkäten är tänkt att bli årligt återkommande. För att kunna svara på enkäten så krävs det att man är fastighetsägare i Storhogna och att man har sin e-postadress anmäld till vägföreningen. Anmälan av e-postadress kan göras till vägföreningens administrationsgrupp.

Klicka på nedanstående bild så öppnas enkätsammanställningen (pdf-fil).

Storhogna Vägförening

C/O Vemservice AB

Östgärdegatan 18b

840 92 Vemdalen

Postgiro  818098-6

Org nr 893201-7042


E-post: Webbadminstratör